ESINERUUTU

 

Esineruutu on mukana seuraavissa PK-kokeen lajeista:

 • PAJÄ (jälki)
 • PAHA (haku)
 • PAEK (etsintä)
 • PAVI (viesti)

Pisteitä on jaossa 30

Luokka

Esineitä

Tuotava

Pisteet / esine

Työskentelypisteet

Max.pisteet

Etsintäaika

ALO / 1

3

1

18

12

30

5 min

AVO / 2

3

2

9

12

30

5 min

VOI / 3

3

3

6

12

30

5 min

 

 • alueen koko on 50m x 50m kaikissa luokissa
 • etsintäaika (5 min) alkaa siitä, kun koira lähetetään alueelle
 • esineruutu tehdään normaaleille maapohjille = metsää, kalliota, suota, niittyä…
 • alue tallataan ennen koirien suorituksia (ristiin rastiin, jottei siellä ole suoria jälkiä esineille)
 • esineiden viennit myös kaarrellen, jottei niille tule suoria reittejä
 • esineiden koko on n. 5cm x 6 cm
 • esineet ja niiden paikat ovat samat kaikille koirille samassa luokassa
  • ei saa olla metallia, lasia, kovaa muovia eikä noutoesine
  • tyypillisiä esineitä mm. sukkamytyt, lompakot, puukontupet, hihnanpätkät, kenkien osat, rukkaset jne.
 • tuomari määrää etsintä/työskentelysivun -> koiran työskentelyä ohjataan sieltä vapaavalintaisin merkein ja käskyin (suullisesti, käsimerkein, pillillä, viheltämällä)
   
 • luovutus- ja lähetysasento on vapaa, kunhan koiraan ei kosketa enää sen jälkeen, kun työskentely on alkanut = koiraa ei saa ottaa esim. pannasta kiinni lähetyksen ajaksi
 • koiralla pitäää olla PK-liivit päällä koko suorituksen ajan
   
 • ennen jokaisen koiran suoritusta esineitä käydään koskettamassa (tai viedään takaisin, jos esine on tuotu)
 • lähetys alueelle: vapaa asento, ei fyysistä apua tai koiraan koskemista, valmisteluaikaa on, käsimerkki sallittu -> etsintäaika alkaa siitä, kun koira lähtee alueelle

Esinetyöskentely

 • Koiran on otettava esine viivyttelemättä heti sille tultuaan (ilman erillistä käskyä)
 • Arvosanaa alennetaan, jos koira ylittää esineen ja on reagoinut siihen (eli ei ota esinettä, vaikka löysi sen)
 • Esine on tuotava suoraan ja nopeasti ohjaajalle (maaston mukaan)
 • Kun koira on esineellä ja lähtee sen kanssa ohjaajan luo, ohjaajan pitää pysyä paikoillaan kunnes koira on tullut ohjaajan luokse
 • Innostava kehotus sallittu, kun koira ottaa esinettä tai on juuri ottanut sen (esim. hyvä)
 • Esineitä ei saa purra eikä niiden kanssa saa leikkiä  
 • Luovutusasento on vapaa, mutta luovutustilanne ei saa muuttua leikiksi tai taisteluksi
 • Koiran on irrotettava esineestä heti käskyn saatuaan

 

TÄRKEÄÄ ESINERUUDUN SUORITTAMISESSA

 1. Koiran pitää haluta löytää esineet eli esinemotivaatio

 2. Koiran pitää etsiä esineet itsenäisesti sen jälkeen kun se on lähetetty alueelle = etsimishalukkuus

 3. Koiran pitää noutaa esineet ja luovuttaa ne ohjaajalle = yhteistyö

 Jos jokin näistä puuttuu, esineruudun harjoittelu vaikeutuu (esim. koira ei tule ohjaajan luokse esineen kanssa) tai se ei onnistu ollenkaan (esim. koiraa ei kiinnosta löytää esineitä). Jos edellä mainituissa perusasioissa on jotain hankaluuksia, voi koira menettää kokonaan kiinnostuksensa esineruutuun, se ei ”löydä” esineitä tai sen työskentely muuttuu hitaaksi. Em. asioita ei korjata esineruudussa vaan ne tehdään erillisinä harjoituksina.

ESINEMOTIVAATIO
 

 • Esineistä kiinnostuminen pitää opettaa erillään etsimisestä, koska jos koiraa eivät esineet kiinnosta, ei niiden etsiminenkään kiinnosta
 • Motivaatio luodaan joko a) leikkimällä koiran kanssa erilaisilla esineillä tai b) opettamalla koiralle, että kiinnostumalla esineestä se palkitaan, mistä edetään noutoon ja etsimiseen
   

ETSIMISHALUKKUUS

Jotkut koirat ovat kiinnostuneita ympäristönsä hajuista ja etsivät aina aktiivisesti jotain (hajuja, ruokaa tms.). Näiden koirien työskentelyn suuntaaminen oikeaan asiaan voi olla helppoa, etenkin jos koira myös pitää esineistä. Joskus koiraa pitää kannustaa enemmän etsimiseen ja nenänkäyttöön

Nenänkäyttöharjoituksia

Sisällä kotona

 • piilotellaan nameja tai leluja sisällä ensin koiran nähden ja sitten esim. toiseen huoneeseen, missä koira on

 • käytetään leluja, joiden sisällä on ruokaa, jota koira saa etsiä (esim. pahvitölkki, vessapaperirullan hylsy, kong) ja ruokaa sisältävät aktivointilelut (esim. Dog Tornado, aktivointipallot, tyhjä limsapullo, jonka sisällä on nameja)

 • piiloleikit: ohjaaja tai joku muu henkilö menee koiralta piiloon

 • koira joutuu etsimään ruokakuppinsa saadakseen ruokaa

Ulkona

 • piilotellaan nameja tai leluja ulkona

 • makkararuudut

 • jäljestäminen

 • piiloleikit ja hakuharjoitukset (huom! koira ei saa jäljestää ihmisen luokse)

 • ruokakupin piilottaminen ulos esim. metsään (huom! varottava, ettei koira löydä sitä jäljestämällä)

Kun koiran etsimismotivaatio on kunnossa, suunnataan se esineiden etsimiseen.

OPETUSTAPOJA

Osassa opetustavoissa koiralle opetetaan ”koko homma kerralla”, osassa asia on jaettu pienempiin osiin. Joissakin noudon pitää olla valmis, toisissa ei. Näköärsykkeitä (ohjaaja tai avustaja vie esineitä ruutuun koiran nähden, esineiden heittely ruudussa koiran nähden tms.) käytetään monessa menetelmässä esineruutua opetettaessa.  

Hyviä puolia

Huonoja puolia

 • suora irtaantuminen ruutuun pitkällekin heti alusta asti
 • vauhdikkuus
 • kiinnostus esineisiin

 

 • kaahaaminen (juoksemisesta saattaa tulla koiralla palkitsevampaa kuin etsimisestä)
 • huono nenänkäyttö (etenkin alueen etuosassa tai ohjaajaa kohti tultaessa)
 • riippuvaisuus näköärsykkeistä

Monet jättävät näköärsykkeet joko kokonaan harjoituksista pois tai käyttävät niitä myöhemmin koiran motivaation nostattajina (kun koira on oppinut ensi käyttämään nenäänsä). Hyötynä näköärsykkeiden jättämisestä kokonaan pois harjoituksista on se, että ohjaajan pitää varmistaa muulla tavoin kuin esim. esineitä heittelemällä koiran kiinnostuneisuus etsimiseen ja esineisiin. Koiran pitää pitää esineiden etsimisestä riittävän paljon -> pitää harjoitella aluksi erikseen esinemotivaatiota sekä etsimismotivaatiota, jotta saadaan kestäviä esineruutusuorituksia huonoissakin oloissa. Yleensä jossain vaiheessa koulutusta näköärsykkeitä käytetään mm. suoran työskentelyn aikaansaamiseksi sekä nopeuden lisäämiseksi. Liiallisten näköärsykkeiden ja koiran innostamista pitää välttää, jotta koira ei stressaantuisi liikaa, jolloin sen oppimis- ja haistamiskyky heikkenee – apuja käytetään koiran mukaan!

Yleisesti alkuharjoittelusta

 • ennen esineruudun harjoittelemista esinemotivaation pitää olla kunnossa

 • käytetään varmuuden vuoksi erityisen hyviä palkkioita

 • sopiva säätila: tuulee kohtalaisesti, ei rankkasade tai kostea hellesää

 • aluksi ei liian hankalia maastoja

 • aluksi käytetään koiralle tuttuja ja helppoja esineitä

 • esineitä ei jätetä näkyville, vaan piilotetaan hieman, jotta koira joutuisi käyttämään hajuaistiaan niitä etsiessään

 • esineet viedään aina mutkitellen tai heitetään paikoilleen, jotta niiden luo ei syntyisi jälkeä

 • aloittelevien koirien kanssa esineet laitetaan aina samalle paikalle ruudussa, jotta ruudussa ei olisi sellaisia paikkoja, joissa on ollut esine, mutta ei ole enää, ns. ”kuumia paikkoja”

 • ennen ruutua koiran kanssa kannattaa leikkiä esineillä tai muuten saada koira kiinnostumaan esineistä, jotta sen kiinnostus kohdistuisi varmasti niihin

 • vaihdellaan noudettavien esineiden määrää 1-5 kpl

1. Esinemotivaation luomisen kautta etsiminen

 • opetetaan koiralle vahva motivaatio etsiä esineitä, joita aletaan sitten laittaa piiloon

2. Tuulen avulla etsintä

 • kuten tuulihaussa

 • opetetaan koira käyttämään vainuaan ja sen avulla etsimään esineitä

3. Näköärsykkeiden avulla etsiminen

 • käytetään näköärsykkeitä (heittelyä tms.) apuna, jotta koira saadaan noutamaan esineitä ruudusta

 • jätetään ärsykkeitä vähemmälle, kunnes niitä ei ole ollenkaan mukana

4. Sjöstenin menetelmä

 • kaistaleita jne.

 • kuvattu tarkasti Esine-etsintä -kirjassa

5. Takaperinketjuttaminen

 • opetetaan koiralle esineruutu takaperin eli luovutus, palautus, ottaminen, etsiminen -sarjana metsässä

Harjoituspäiväkirja 1 ja 2