PALVELUSKOIRALAJIT
 

 • PK-koelajit:
  • käyttäytymiskoe BH
  • jälkikoe PAJÄ
  • hakukoe PAHA
  • viestikoe PAVI
  • etsintäkoe PAEK
  • suojelukokeet PASU
  • (opastuskoe PAOP
  • valjakkohiihto)
 • Kukin laji jakaantuu tottelevaisuus- ja maasto-osuuteen.
 • Jokaisessa lajissa on kolme tasoluokkaa: 1 -luokka, 2-luokka ja ylin 3-luokka.
 • Tottelevaisuusosasta koira saa korkeintaan kolmasosan kokeen kokonaispistemäärästä. Loput 2/3 koira voi saada maasto-osuudesta.
 • Enimmäispistemäärä on 300. Hyväksyttyyn tulokseen edellytetään koiran saavuttavan vähintään 70 pistettä tottelevaisuusosuudesta ja maasto-osuudesta vähintään 150 pistettä.
 • Tottelevaisuusosa on lajeissa luokittain samanlainen.
  [Kansalliset säännöt] [Kansainväliset säännöt]

Osallistumisoikeus – rodut

 • SKL myöntää oikeudet SPKL:n ehdotuksesta
 • rodun tulee olla fyysisiltä ominaisuuksiltaan sellainen, että se pystyy suoriutumaan 3-luokan vaatimuksista
 • viimeisen 2 vuoden aikana vähintään 5 ko. rodun edustajan on pitänyt suorittaa BH-koe
 • rotujärjestö anoo oikeuksia
 • omistajan ja ohjaajan tulee olla SPKL:n jäsenyhdistyksen jäsen

Koeluokat

1 = alokasluokka

2 = avoin luokka

3 = voittajaluokka

 • siirto-oikeus seuraavaan luokkaan koulutustunnuksen saamisen jälkeen
 • 3 x KT, arvosana erinomainen à siirryttävä

Loppupisteet

1. palkinto vähintään 90% koelajin kokonaispistemäärästä

2. palkinto 80%

3. palkinto 70%

·         alin hyväksytty tulos on koulutustunnus, vähintään 70% pistemääristä

TOTTELEVAISUUSOSUUS

 • tuomari antaa luvan liikkeiden aloittamiseen

 • käskyt normaalilla puheäänellä (!), lyhyitä, yksisanaisia

 • sama käskysana samasta toiminnosta (!)

 • perusasento = koiran lapa ohjaajan vasemman polven vieressä

 • perusasennon saa ottaa ennen liikettä kerran

 • kiittäminen lyhyesti suorituksen jälkeen

 • käskyjen välillä n. 3 s tauko

 • koira seuraa ohjaajaa vapaana

 • tk vasemmalle

 • järjestäjien noutoesineet

1-luokka

 • seuraaminen vapaana 20 p.
 • liikkeestä istuminen 10 p.
 • liikkeestä maahanmeno ja luoksetulo 10 p.
 • noutaminen tasamaalta 10 p.
 • hyppynouto 15 p.
 • estenouto 15 p.
 • eteen lähettäminen ja maahanmeno 10 p.
 • paikallaolo 10 p.

Noutaminen tasamaalta

 • 650 g kapula
 • 10 askelta heitto
 • palautus eteen, 3 s – irti – kapula ohjaajan oikealle puolelle - sivulle

Hyppynouto

 • 100 cm korkea ja 150 cm leveä este
 • vähintään  5 askelta esteestä
 • 650 g kapula
 • palautus kuten edellä

Estenouto

 • 180 cm korkea, 150 cm leveä
 • 650 g kapula
 • vähintään 5 askelta esteestä
 • palautus kuten edellä

2-luokka

 • seuraaminen vapaana 10 p.

 • liikkeestä istuminen 10 p.

 • liikkeestä maahanmeno ja luoksetulo 10 p.

 • kävelystä seisomaan jääminen 10 p.

 • noutaminen tasamaalta 10 p.

 • hyppynouto 15 p.

 • estenouto 15 p.

 • eteen lähettäminen ja maahanmeno 10 p.

 • paikallaolo 10 p.

3-luokka

 • seuraaminen vapaana 10 p.

 • liikkeestä istuminen 10 p.

 • liikkeestä maahanmeno ja luoksetulo 10 p.

 • juoksusta seisomaan jääminen 10 p.

 • noutaminen tasamaalta 10 p.

 • hyppynouto 15 p.

 • estenouto 15 p.

 • eteen lähettäminen ja maahanmeno 10 p.

 • paikallaolo 10 p.             

BH-KOE

 • BH-koe = käyttäytymiskoe = KK
 • Käyttäytymiskoe on kehitetty Keski-Euroopan palveluskoirakokeiden esikokeeksi. Siellä kaikkien koirien on suoritettava koe hyväksytysti ennen kuin ne saavat osallistua varsinaisiin palveluskoirakokeisiin.
 • Saksassa edellytetään käyttäytymiskokeen hyväksyttyä suoritusta myös esimerkiksi agilityyn osallistuvilta koirilta ja se on erittäin suosittu kaikkien koirien sosiaalisuuden mittarina.
 • Suomessa käyttäytymiskoe otettiin ensin käyttöön suojelukokeen esikokeena.
 • Vuoden 2000 alusta käyttäytymiskoe on Suomessa pakollinen esikoe kaikkiin palvelus- ja pelastuskoirakokeisiin, jos koira ei ole ennen vuotta 2000 osallistunut palvelus- tai pelastuskoirakokeeseen.
 • Se soveltuu myös erinomaisesti kaikkien koirien sosiaalisuuden ja koulutustason mittaamiseksi.
   Käyttäytymiskokeen säännöt seuraavat alkuperäistä saksalaista säännöstöä
 • Nykyiset säännöt vuodelta 2003 (2005)
 • Koulutustunnus BH koiran nimen edessä

OSALLISTUMINEN

 • Käyttäytymiskokeeseen saavat osallistua kaikki tunnistusmerkityt rekisteröidyt sekä rekisteröimättömät koirat
 • Koiran tulee olla vähintään 12 kk vanha
 • Kokeeseen otetaan mukaan koiran rokotustodistus, rekisterikirja, mahdollinen kilpailukirja ja talutin
 • BH-kokeessa koiralla tulee olla ei-kiristävällä oleva metallinen ketjukaulain 

KOKEEN OSAT

A. tottelevaisuusosuus (60 p.)

B. liikenneosuus

(C. teoriaosuus (vapaaehtoinen)

 • ensimmäisenä osuutena
 • 100 kysymystä, 70% oikein)

SUORITTAMINEN

 • läpäissyt tai ei läpäissyt
 • A-osassa 70% maksimipisteistä (>42 p.)
 • B-osassa riittävät suoritukset

TOTTELEVAISUUS

 • liikkeet alkavat ja päättyvät perusasentoon
 • perusasennon saa ottaa vain kerran ennen liikettä
 • tuomari antaa liikkeen aloitusluvan, muuten tehdään ilman ohjausta
 • kiittäminen sallittua liikkeen jälkeen
 • liikkeiden välissä koira ohjaajan sivulla
 • talutin mukana koko ajan

1. SEURAAMINEN KYTKETTYNÄ (15 p.)

 • suoraan 40-50 askelta, tk vasempaan, 10-15 askelta, 10 juoksua, 10 hidasta, 10 normaalia, käännökset oikeaan, vasempaan ja tk vasempaan
 • hihna vasemmassa kädessä
 • henkilöryhmään meneminen ja pysähdys
 • henkilöryhmässä kierretään 8 kytkettynä ja vapaana seuraamisessa

2. SEURAAMINEN VAPAANA (15 p.)

 • koira perusasennossa -> talutin irti -> olkapäälle tai taskuun
 • henkilöryhmä
 • perusasento ja sama kaavio uudelleen

3. ISTUMISLIIKE (10 p.)

 • 10 askelta – istu – 30 askelta, pysähtyminen ja kääntyminen
 • tuomarin merkistä koiran luokse

4. MAAHANMENO JA LUOKSETULO (10 p.)

 • 10 askelta – maahan – 30 askelta – pysähtyminen ja kääntyminen
 • tuomarin merkistä koira luokse eteen istumaan ja siitä sivulle

5. PAIKALLAOLO HÄIRIÖN ALAISENA (10 p.)

 • toinen koira suorittaa, toinen on paikallaolossa
 • ohjaaja 30 askeleen päässä selin koiraan nähden

LIIKENTEESEEN SUHTAUTUMINEN

 • koiran sosiaalisuuden selvittäminen ja varmuus ympäristöä kohtaan
 • taajama-alueella
 • ei pisteitä, yleisvaikutelma
 • yksittäissuoritukset

1. SUHTAUTUMINEN HENKILÖRYHMÄÄN

 • koira kulkee kytkettynä vilkkaasti liikennöidyn kadun jalkakäytävällä
 • vasemmalla puolella, lapa ohjaajan polven kohdalla, talutin löysänä
 • välinpitämättömyys jalankulkijoita ja ajoneuvoja kohtaan
 • koiran edestä juoksee henkilö
 • 6 henkilön ryhmän läpi meneminen
 • yksi ryhmän henkilöistä puhuttelee ja kättelee koiran ohjaajaa
 • koiran tulee istua tai mennä maahan ohjaajan viereen

2. SUHTAUTUMINEN POLKUPYÖRÄILIJÖIHIN

 • takaa tulee pyöräilijä, kilkuttaa kelloa ja ajaa ohi
 • palaa koirakkoa vastaan
 • koira ohjaajan ja pyörän välissä

3. SUHTAUTUMINEN AUTOIHIN

 • Ohjaaja kulkee kytketyn koiran kanssa usean pysäköidyn auton ohi.
 • Ohjaajan ohittaessa autot, yksi autoista käynnistetään.
 • Ohjaajan ollessa toisen auton kohdalla, sen ovi lyödään kiinni.
 • Koirakon jatkaessa matkaansa pysähtyy auto vierelle ja ajaja puhuttelee ikkunasta ohjaajaa. Koiran tulee tällöin ohjaajan käskystä istua tai mennä maahan.

4. SUHTAUTUMINEN LENKKEILIJÖIHIN TAI RULLALUISTELIHJOIHIN

 • Ohjaaja kulkee kytketyn koiran kanssa rauhallista tietä pitkin.
 • Vähintään kaksi lenkkeilijää ohittaa koirakon vauhtiaan muuttamatta.
 • Kun lenkkeilijät ovat poistuneet, kaksi uutta lenkkeilijää tulee ohjaajaa ja koiraa vastaan ja juoksee näiden ohi vauhtiaan muuttamatta.
 • Koiran ei tarvitse seurata ohjaajaa tiiviisti, mutta se ei saa kuitenkaan häiritä takaa ohittavia tai vastaantulevia henkilöitä.
 • Ohjaaja saa komentaa koiran istumaan tai maahan lenkkeilijöiden kohtaamisen ajaksi

5. SUHTAUTUMINEN MUIHIN KOIRIIN

 • Koiran tulee suhtautua välinpitämättömästi takaa päin ohittavaan ja vastaantulevaan, ohjaajansa kanssa liikkuvaan toiseen koiraan.
 • Kohtaavan koiran on luonnollisesti oltava rauhallinen eikä se saa provosoida kokeeseen osallistuvaa koirakkoa.
 • Ohjaaja saa toistaa 'seuraa' -käskyn tai komentaa koiran kohtaamisen ajaksi istumaan tai maahan. Koira ei saa osoittaa aggressiivisuutta toista koiraa kohtaan.

6. YKSIN JÄTETTY KOIRA

 • Tuomarin merkistä ohjaaja kulkee kytketyn koiran kanssa kohtuullisen vilkkaan kadun jalankulkijoille varatulla osalla.
 • Jonkun matkaa kuljettuaan ohjaaja pysähtyy tuomarin merkistä ja kiinnittää koiran taluttimen aitaan, seinänrenkaaseen tai vastaavaan. 
 • Ohjaaja poistuu näkyvistä johonkin myymälään tai jonkun muun rakennuksen sisäänkäyntiin. Koira saa istua, maata tai seistä.
 • Ohjaajan ollessa poissa joku sovittu henkilö kulkee kytketyn koiran kanssa koetta suorittavan koiran ohi, sivusuunnassa noin 5 askeleen etäisyydellä.

 

 

 • Kokeen tarkoituksena on selvittää koiran suorituskyky etsiä ja seurata vieraan henkilön jälkeä vaihtelevissa ja vaativissa maasto-olosuhteissa
 • kokeessa selvitetään koiran koulutustaso ja hallittavuus

Maasto-osuus sisältää:

 • jäljen etsintä 40 p.
 • jäljen ajaminen 130 p.
 • esine-etsintä 30 p.
 • yhteensä maasto 200 pistettä

Ikärajat / luokka

1 2 3
14kk 16 kk 20 kk
JK1 JK2 JK3

 

 • koulutustunnus maastosta 75% (150) ja tottiksesta 70 % (70)
 • koiralla maastossa 10 m pituinen liina valjaissa tai kiinteässä kaulaimessa
 • alkaa jäljen etsimisestä ja päättyy keppien luovuttamiseen

YLEISTÄ JÄLKIOSUUS

 • jälkimaasto esim. metsä, niitty, pelto
 • saa ylittää vähän liikennöidyn tien (kohtisuoraan)
 • normaalein askelein
 • jana: kulma ei saa olla 45 astetta pienempi
 • kulmat: 45 ja 90 astetta
   

 

1

2

3

jana

30 m

40 m

50 m

aika janalla

5 min

ikä

n. 1 h

n. 1½ h

n. 2 h

pituus

500 m

1000 m

1500 m

jälj.aika

20 min

30 min

40 min

suorat kulmat

1-2

3-5

4-8

terävät –”-

0

0

1-2

esineet

6

ESINEET

 • n. 10 cm pitkiä ja 2 cm paksuja
 • kuiva puu
 • jäljentekijällä väh. 30 min ennen jäljentekoa
 • jäljen päälle
 • merkitään ratatunnuksilla
 • 6. merkitään erikseen

JÄLJEN ETSIMINEN

 • tuomarin osoittaa alun
 • merkitty maastoon krepeillä tms.
 • itsenäinen, päämäärätietoinen ja innokas työskentely
 • muu jälki à ”väärä jälki” (ei pistemenetyksiä)
 • takajälki à takaisin janalle (pistemenetys ”hyvä” n. 6 p.)

JÄLJEN ETSIMINEN – arvostelu

 • etsintään lähettäminen
 • käskyn totteleminen, ohjattavuus
 • suoritus
 • etäisyys koiran ja ohjaajan välillä
 • jälkeen reagoiminen
 • jäljelle lähteminen
 • ohjaajan käytös

JÄLJEN ETSIMINEN

 • koiraa saa ohjata käskyin ja käsimerkein
 • ohjaaja liikkeelle, kun liina on suorana
 • janalta kun koira on jäljestänyt liinan mitan verran
 • koiran pitää reagoida jälkeen heti ja lähteä ajamaan sitä heti
 • varmistaminen suunnasta 15 m
 • esineet löydettävä ajan puitteissa
 • tunnistettavissa

JÄLJEN LOPPUMINEN

 • jälkiosuus päättyy, kun
 • ohjaaja luovuttaa esineet toimitsijalle tai
 • ohjaaja poistaa koiralta jälkiliinan

 

 

 • Etsintäkokeessa ovat parhaimmillaan vahvahermoiset, toimintakykyiset koirat, joista pitkän kilpailupäivän aikana saadaan irti yhä uudelleen täysitehoisia suorituksia.
 • Etsintäkokeen tottelevaisuusosa on sama kuin muissakin lajeissa. Maastokoe koostuu jäljestä, henkilöhausta, esineruudusta, pudonneen esineen noudosta ja tarkkuusetsinnästä

Koeluokat ja osallistuminen

1 2 3
14kk 16 kk 20 kk
EK1 EK2 EK3

 

 • koulutustunnus 70% tottelevaisuus ja 75 % maasto

JÄLKIOSUUS

 • 10 m liinassa
 • valjaat tai kiinteä kaulain
 • aloitetaan jäljen etsimisellä (jana), jälkiesineitä 4
 • normaali maastopohja, voi ylittää tien
 • janan kulma ei < 45o
 • esineet 10 cm x 2 cm, kuiva puu
 • merkitään ratatunnuksilla
 • jäljestämissuoritus kuten jälkikokeessa muutoin
   

 

1

2

3

Jana

20 m

30 m

40 m

Aika janalla

5 min

Janan pisteet

10

10

10

Jäljen ikä

n. 40 min

n. 50 min

n. 60 min

Pituus

n. 300 m

n. 400 m

n. 500 m

Aika

20 min

20 min

20 min

Suoria kulmia

1-2

2-3

3-4

Esineitä

4 kpl

Pisteet/esine

10 / esine

Pisteet yht.

50

HAKUOSUUS

 • ilmaisu rullalla tai haukkumalla
 • muutoin samoin kuin hakukokeessa
   

 

1

2

3

Alueen pituus

100 m

-”- leveys

100 m

Aika

10 min

8 min

Henkilöitä

2 osittain peitettyä

2, 1 osittain ja 1 kokonaan peitetty

Pisteet

80; työskentely 20, maalimiehet á 20, ilmaisut á 10

PUDONNEN ESINEEN NOUTAMINEN

 • koira seuraa vapaana
 • liike alkaa perusasennosta ja päättyy normaaliin PK-luovutukseen
 • ohjaaja pudottaa esineen määrätyssä paikassa, siirtyy määrätyn matkan ja tekee täyskäännöksen à koira saa noutaa esineen
 • kuljettava matka ja rata merkitään sekä pudotuspaikka
   

 

1

2

3

Valmisteleva osa

50 m

Noutomatka

50 m

100 m

150 m

Noudettava esine

Tuomarin hyväksymä ohjaajan oma esine

Pisteet

20

ESINE-ESINTÄ

 • esine-etsintä suoritetaan kuten muissakin lajeissa

TARKKUUSESINTÄ

 • tuomari määrää esineen paikan
 • esineenä ei saa olla koiraa vahingoittava esine
 • ohjaaja saa ohjata koiran työskentelyä vapaavalintaisin käskyin ja merkein
 • koira saa ilmaista esineen vapaasti, ohjaaja ilmoittaa ilmaisun hyväksymisen
 • ohjaajalla on 1 min aikaa löytää koiran ilmaisema esine
 • alue tallataan
 • esine ei saa näkyä
 • kulmat merkitään
   

 

1

2

3

Alueen koko

3 x 3 m

Aika

5 min

4 min

3 min

Esineiden laatu

1 kpl pieni esine, esim. 2€ kolikko, täytekynä

1 kpl pieni esine, esim. 1€ kolikko, avain

1 kpl pieni esine, esim. 5 tai 10 cent kolikko, hylsy

Ilmaisun jälkeinen etsintäaika

1 min

Pisteet

20

Pistejakauma

Työskentely 10, esine 10

KOKONAISPISTEET

 

1, 2 ja 3

Jälki

50

Haku

80

Pudonnut esine

20

Esine-etsintä

30

Tarkkuusetsintä

20

Yhteensä

200

 

Koeluokat ja osallistuminen

1 2 3
14kk 16 kk 20 kk
HK1 HK2 HK3

Henkilöetsintä

 • etsintä alkaa, kun ohjaaja lähettää koiran etsintään
 • saa aloittaa oikealta tai vasemmalta
 • kytkeminen kielletty haun aikana
 • palkitseminen kokeen aikana kielletty
 • juottaminen sallittu
 • pillin käyttö tai viheltäminen sallittua

ILMAISUTAVAT

1. RULLAILMAISU               

 • koira ottaa rullan suuhunsa löydettyään etsittävän henkilön ja palaa rulla suussaan suorinta tietä ohjaajan luo
 • ohjaaja kytkee koiran ja palataan henkilön luo
 • liina 5-10 m (tai flexi)
 • henkilön luona ohjaaja irrottaa liinan

2. HAUKKUILMAISU

 • koira pysyy henkilön luona ja ilmaisee tämän haukkumalla -> ohjaaja löytää paikalle
 • kesken suorituksen ilmaisutapaa ei saa vaihtaa
 • keskilinjalle palataan samaan kohtaan
 • löydetyt tulevat myös keskilinjalle ja siellä ovat tuomarin läheisyydessä
 • piilot jätetään auki ja vaatteet mukaan

ALUE

 

1 LUOKKA

2 LUOKKA

3 LUOKKA

Alueen pituus

100 m

200 m

300 m

Alueen leveys

100 m

Etsintäaika

10 min

15 min

20 min

Etsittäviä

3, joista 2 osittain peitetty ja 1 kokonaan

3, joista 1 osittain peitetty ja 2 kokonaan

ETSITTÄVÄT HENKILÖT

 • 18 v. täyttäneitä
 • ei saa näkyä keskilinjalta
 • pysyttävä liikkumattomana piiloissaan
 • samat piilot koko luokan ajan
 • kokonaan peitetty: koira ei näe sisälle eikä pääse koskemaan ihmistä (kellari, rakennus, laatikko…)
 • osittain peitetty: koira näkee ja pääsee koskettamaan

PISTEJAKO

Osa

Pisteet

Huom!

Henkilöiden löytyminen

100

1 = 40, 2 = 70, 3 = 100

Työskentely

40

Kokonaisuutena

Ilmaisut

30

Jokainen erikseen / 10 pistettä

Esineet

30

Ks. erikseen ohje

SUORITUS

 • aloitus keskilinjalta etureunasta
 • lähettämiseen vapaa asento
 • saa olla kyykistyneenä koiran viereen ja osoittaa suuntaa
 • koira lähtee osoitettuun suuntaan varmasti, halukkaasti ja intensiivisesti
 • alueen etsiminen risteillen ohjaajan ohjeiden mukaan
 • ohjaajan rintamasuunnan edellä, vain ajoittain ohjaajan takana
 • ilmaistava ihminen heti
 • ohjaaja päättää, milloin ilmaisu on tapahtunut

SUORITUS / haukkuilmaisu

 • haukkuminen aloitettava välittömästi, kun löytää henkilön
 • selkeää ja jatkuvaa haukkua
 • ei selviä taukoja, pieniä voi olla (säätila, rata, ohjaajan tuleminen näkyviin)
 • jos koira ei hauku = ohjaaja ei etene

SUORITUS / rullailmaisu

 • rulla suuhun heti ihmisen luona
 • palaa ohjaajan luokse - kytkee liinaan - henkilölle
 • viennin ei tarvitse olla viivasuora (maasto-olot)
 • ei saa pudottaa rullaa (ei kuitenkaan ohjaajalle asti pidä pitää)

SUORITUS / ilmaisupaikalla

 • ei saa olla aggressiivista -> hylsy
 • koiran osoitettava henkilön paikka tarkasti -> koira sivulle -> henkilö pois piilosta
 • keskilinjalle koira vapaana sivulla seuraten
 • valeilmaisu: työskentelypisteet alenevat
 • toistaminen -> keskeytys

 

VIESTIKOE PAVI

 

        Kokeessa koira/ koirat joutuvat juoksemaan ennalta merkittyä rataa kolmesta viiteen matkaa kahden koiralle tutun henkilön välillä.

        kokeen tarkoituksena on selvittää koiran suorituskyky juosta viestitaivalta vaihtelevissa ja vaativissa maasto-olosuhteissa

              maasto-osuus: käyttäytyminen,  viestin juokseminen ja  esine-etsintä

 

Koeluokat ja ikärajat
 

1 2 3
14kk 16 kk 20 kk
VK1 VK2 VK3

 

        koulutustunnus 70 % tottelevaisuus (70), 75% maasto-osuus (150)

 

VIESTIKOE PAVI – yleistä

 

        koirien lähtöjärjestys arvotaan ennen asemalle A siirtymistä

        koiralla voi olla 3 ohjaajaa (tottis, maastossa varsinainen ja apuohjaaja)

        esine-etsinnässä varsinainen ohjaajaa ohjaa koiraa

        viestiosuus alkaa, kun koira kytketään tarkastusasemalla A ja päättyy, kun viimeinen koira on suorittanut osuutensa

        koiralla on oltava viestikaulain + PK-valjaat päällään

        Viestikaulaimen sisällä on viestilipuke, johon tuomari merkitsee juoksuajan jokaisen taipaleen jälkeen.

 

KOKEEN KULKU
 

     Luokka 1: koirat juoksevat osuudet 1 ja 2

     Luokka 2: koirat juoksevat osuudet 1,2 ja 3

     Luokka 3: koirat juoksevat osuudet 1, 2, 3, 4 ja 5

     Suoritusajat:
 

 

1

2

3

Kokonaismatka

2300 m

3600 m

7200 m

Max.aika

15 min

22 min

44 min

Pistejakauma:

1-,2- ja 3-luokat

 

Käyttäytyminen

30 pistettä

Aikapisteet

140 pistettä

Esine-etsintä

30 pistettä

 

    Ajanotto päättyy, kun koira saapuu tarkastusasemalle ja on ohjaajan hallinnassa.

     Jokaisessa luokassa on maksimiaika juoksemiselle, jonka puitteissa koiran on suoritettava koko matka.

     Juoksuajasta saatavat aikapisteet riippuvat kisan muista osallistujista, sillä nopeinta aikaa pidetään niin sanottuna ihanneaikana, josta saa eniten pisteitä.

     Mitä kauemmin koira juoksee ihanneajasta, sitä vähemmän se saa pisteitä.

 

LUOKKA 1

     Aloitus: koira viedään A:sta B:lle

     1 osuus: B-------1000----------A

     2 osuus: A-------1000----------B, jonka jälkeen jälkiosuutta 300 m C:lle
 

     Toinen ohjaaja (ohjaaja B) lähtee koiran kanssa metsään. Hän kävelee jonossa muiden B ohjaajien kanssa tuomarin perässä kilometrin verran. Sieltä koirat lähetetään toisen ohjaajan (ohjaaja A) luokse lähtöpisteeseen. Koirat lähetetään matkaan kolmen minuutin välein.

     Jokaisessa luokassa koiran pitää odottaa lähtölupaa lähetyspaikalla liikkumatta vähintään 30 sekunnin ajan, asento on vapaa eli koira voi seistä, istua tai maata.

     Alokasluokassa koiran saa tuoda lähetyspisteeseen kytkettynä tai vapaana.

     Koiran kuljetus arvostellaan n. 25 metrin matkalla ennen lähetyspisteeseen saapumista.

     Ohjaajalla on puoli minuuttia aikaa saada koira matkaan lähetysluvan saatuaan. Jos koira ei tänä aikana lähde, sen suoritus keskeytetään.

     Kun kaikki matkaan lähteneet koirat ovat saapuneet A ohjaajien luo, siirtyvät B ohjaajat metsässä 300 metriä kauemmas. Tämän jälkeen koirat lähetetään taas kolmen minuutin välein matkaan.

     Koiran tulee nyt juosta ensin kilometrin verran pisteeseen, jossa se on viimeksi nähnyt B ohjaajan, tästä sen tulee jäljestää 300 metriä, mihin ohjaaja on siirtynyt.

     Alokasluokan maasto-osuus päättyy tähän ja matkaa kertyy koiralle yhteensä 2300 metriä.
 

LUOKKA 2

     Aloitus: koira viedään A:sta B:lle

     1 osuus: B-------1000----------A

     2 osuus: A-------1000----------B, jonka jälkeen jälkiosuutta 300 m C:lle

     3 osuus: C---------1300---------A
 

     Muutoin sama kuin alokasluokassa, mutta avoimen luokan koirat juoksevat vielä yhden matkan takaisin A ohjaajien luokse. Matkaa tulee siis yhteensä 3600 metriä.

     Avoimen luokan kilpailussa toinen ohjaaja saa seurauttaa koiran lähetyspisteeseen remmissä, toisen ohjaajan on seurautettava vapaana.

     Ohjaaja saa antaa vain yhden lähetyskäskyn. Toisesta käskystä menee pisteitä ja kolmannesta käskystä koiran suoritus keskeytetään.

 

LUOKKA 3

     Aloitus: koira viedään A:sta B:lle

     1 osuus: B-------1000----------A

     2 osuus: A-------1000----------B, jonka jälkeen jälkiosuutta 300 m C:lle

     3 osuus: C---------1300---------A

     4 osuus: A---------1300---------C, jonka jälkeen jälkiosuutta 500 m D:lle

     5 osuus: D---------1800---------A

 

     Voittajaluokan koirat jatkavat vielä kaksi osuutta avoimen luokan koirien jälkeen.

     B ohjaajat siirtyvät jälleen metsässä kauemmas, tällä kertaa 500 metriä. Koira juoksee taas pisteeseen, jossa se on viimeksi nähnyt B ohjaajan ja jäljestää tästä 500 metriä, mihin ohjaaja on mennyt.

     Tämän jälkeen koirat juoksevat vielä kerran takaisin A ohjaajien luokse. Matkaa voittajaluokassa koiralle kertyy 7200 metriä.

     Molempien ohjaajien on tuotava koira lähetyspisteeseen vapaana

 

ARVOSTELU

     2 tuomaria arvostelee

     arvostellaan

   hiljaisuus (lähtöhaukahdus ei alenna arvosanaa)

   kuljetus 25 m matkalla (seuraamista)

   lähetys (asento vapaa, käskyjen määrä ja lisäkäskyt)

   vastaanotto (tuleminen luokse, lisäkäskyt)

   ohjaajan käytös

   koiran yleiskäytös

Harjoituspäiväkirjoja

Jälki
Haku

Linkkejä

BH-koe Golden Ring
Saksanpaimenkoiraliitto
Jälki OLSA - paljon linkkejä
Nurmeksen kennelkerho
Jokamiehen oikeuksista 1
Jokamiehen oikeuksista 2
Haku Naavaparran
Maalimiehen ohje
Päivi Nietosvaaran artikkeleita
HSKH
Esineruutu Saksanpaimenkoiraliitto
Viesti TKK
Citybelgit
Yleistä Lajiesite - SPKL
SPKL
SPL


Selma jäljellä