TOTTELEVAISUUSKOE – MIKÄ SE ON?

Tottelevaisuuskoulutuksen eli toko-koulutuksen tavoitteena on opettaa koiralle miellyttävää ja hallittua käyttäytymistä sekä koiran ohjaajalle oikeaa ja asiallista koiran käsittelytaitoa. Toko-kokeessa (tottelevaisuuskokeessa) testataan koiran ja ohjaajan välistä yhteistyötä sekä koiralle opetetun koulutuksen tasoa erilaisissa tehtävissä.

Koeluokkia on neljä, joista ensimmäinen luokka on alokasluokka. Luokasta toiseen koira siirtyy yhdellä 1-tuloksella ja sen pitää siirtyä luokasta toiseen kolmannen 1-tuloksen jälkeen. Kolmas 1-tulos oikeuttaa myös luokkakohtaiseen koulutustunnukseen (TK-tunnus). Alokasluokasta koira siirtyy avoimeen luokkaan, josta edelleen voittajaluokkaan. Näiden luokkien säännöt ovat kansalliset. Ylimmän eli erikoisvoittajaluokan alaikäraja on 15kk ja sen säännöt ovat kansainväliset. Toko-kokeissa saavat kilpailla kaikki tunnistusmerkityt koirat, myös sekarotuiset. Toko onkin suosittu laji sekä harrastus- että kilpailumielessä.

Luokka

Ikäraja

1-tulos (pistettä)

2-tulos (pistettä)

3-tulos (pistettä)

Alokas

10 kk

160-200

140-alle 160

100-alle 140

Avoin

10 kk

160-200

140-alle 160

100-alle 140

Voittaja

10 kk

256-320

224-alle 256

192-alle 224

Erikoisvoittaja

15 kk

256-320

224-alle 256

192-alle 224

Kokeisiin saavat osallistua kaikki 10 kk täyttäneet, terveet, rokotetut ja tunnistusmerkityt koirat. Sekarotuiset tai rekisteröimättömät koirat saavat myös osallistua, kunhan ne on rekisteröity Suomen Kennelliiton (SKL) FIX-rekisteriin.

Toko-koulutus

Tottelevaisuutta voi harrastaa ilman kilpailullisia tavoitteita, sillä perustottelevainen koira on mukava kotikoira ja lemmikki. Perustottelevaisuuskoulutus luo myös pohjan muiden lajien harrastamiselle, esim. agilitylle.

Koiran kouluttaminen parantaa koiran ja omistajan välistä suhdetta, antaa koiralle virikkeitä ja saattaa ehkäistä ongelmakäytösten syntymistä. Koulutus antaa koiralle lisää vapautta, kun koira esimerkiksi vapaana ollessaan tulee kutsuttaessa luokse. Koulutukseen kuuluu myös mm. maltillisen käyttäytymisen harjoittelu ja hihnassa vetämättä kulkemisen opettelua, jotka helpottavat arkielämää koiran kanssa.

Koulutus on helpointa aloittaa ohjatusti esimerkiksi paikallisessa koirakerhossa. Koulutusta tarjotaan lähes kaikissa Suomen koirakerhoissa. Yleensä koulutusryhmään pääsee mukaan sen jälkeen, kun pennun rokotukset ovat kunnossa. Sitä ennen pennulle voi jo kotona opettaa perusasioita, esim. luoksetuloa, kontaktia ohjaajaan, istumista ja mukana kulkemista. Taitojen karttuessa voi hakeutua kilpailullisia tavoitteita omaaviin ryhmiin ja sitä kautta myös mukaan koetoimintaan.

Koeliikkeet

Koeliikkeet vaihtelevat luokasta toiseen: alokasluokan ja avoimen luokan liikkeet ovat suhteellisen samanlaisia ja voittaja- ja erikoisvoittajaluokan liikkeet puolestaan samantyyppisiä.

Tietyt perusasiat kertaantuvat eri luokissa:

  • sivulletulo ja perusasento (koira istuu tiiviisti ohjaajan vasemmalla puolella n. lapa ohjaajan jalan kohdalla)

  • seuraaminen (koira on samassa paikassa kuin perusasennossa, suorassa linjassa ohjaajan kanssa ja kulkee samaa tahtia ohjaajan kanssa eri suuntiin ja eri nopeuksissa)

  • maahanmeno: koira menee heti maahan eri paikoissa suhteessa ohjaajaan ilman, että se esim. istuutuu ensin

  • seisominen: koira jää seisovaan asentoon liikuttamatta yhtään tassuaan sen jälkeen, kun se on saanut seisomiskäskyn

  • istuminen: koira istuu käskystä nopeasti ja ”perille asti” ts. ei jää kyykkivään asentoon tms.

  • luoksetulo: koira tulee vauhdikkaasti ohjaajan luokse joko ohjaajan eteen istumaan max. n. 10 cm päähän ohjaajasta tai suoraan ohjaajan sivulle perusasentoon

  • noutaminen: koira noutaa heitetyn tai viedyn esineen sitä pureskelematta tai pudottelematta nopeasti tuoden sen joko ohjaajan sivulle tai eteen. Luvan saatuaan koira irrottaa otteensa esineestä

  • hyppy: koira hyppää esteen yli sitä koskettamatta

  • irtaantuminen: koira irtaantuu ohjaajan luota reippaasti haluttuun tehtävään (merkille, ruutuun, hyppyyn)

  • paikallaolo: koira pysyy paikoillaan käsketyssä asennossa niin kauan, kunnes se saa uuden käskyn

Oman luokkansa liikkeiden opettamisen lisäksi pitää harjoitella kehässä olemista ja kilpailusuoritusta, koska kokeessa koiraa saa palkita liikkeiden välillä vain lähinnä kehuilla, silittelyillä, rapsutteluilla jne. Makupaloja tai leluja ei kehään saa viedä mukanaan. Täten koiran opittua eri liikkeiden osat ja niiden yhdistämisen toisiinsa pitää harjoitella myös sitä, että koira tekee useamman liikkeen peräkkäin ilman muuta palkkiota kuin esim. kehuminen. Aina ei kannata harjoitella näin, mutta kun koira alkaa osata liikkeiden osat tai liikkeet, tehdään välillä 2-4 liikettä peräkkäin ilman palkkiota. Tällöin koetilanne ei ole koiralle liian erilainen verrattuna harjoitustilanteeseen.

Koesuoritus  

Jokainen koira suorittaa liikkeet kokeessa vuorotellen. Ryhmäliikkeenä tehdään paikallaolo, jossa koiria on kehässä paikalla yhtä aikaa 3-6. Yksittäissuorituksia ohjaa kehässä liikkeenohjaaja. Hän kertoo, mikä liike tehdään ja missä se tehdään. Tuomari arvioi koirakon suoritusta arvosanoilla 0 (hylätty suoritus) sekä pisteillä 5-10.

Toko-kokeessa arvostellaan sekä koiran että ohjaajan suoritusta. Ohjaaja ei saa antaa liikaa käskyjä tai käyttää ylimääräisiä eleitä koiraa käskiessään. Koiraan ei saa koskea liikkeiden aikana ja se on muutamaa liikettä lukuun ottamatta lähes koko kokeen ajan kytkemättömänä. Koiraa ei saa palkita makupaloilla tai leluilla kesken koesuorituksen, vain hillitty koira kehuminen liikkeiden välillä on sallittua.

Koiran tulisi pitää koko kokeen ajan kontaktia ohjaajaan ja totella tämän käskyjä nopeasti. Koiran pitäisi suorittaa liikkeet ripeästi ja innokkaasti. Koira ei saa haukkua tai vinkua kokeen aikana, vaikka se innostuisikin. Koesuorituksessa on paljon noutoja, joissa koiran tulisi noutaa esine nopeasti sitä pureskelematta ohjaajalleen. Voittaja- ja erikoisvoittajaluokassa koira joutuu työskentelemään kauempana ohjaajasta, mistä huolimatta koiran tulisi totella ohjaajan käskyjä nopeasti. Ihannesuorituksessa näkyy koiran halu työskennellä. Koiran ja ohjaajan välinen yhteistyö on saumatonta ja suoritusta on mukava seurata.

Kokeisiin ilmoittaudutaan SKL:n kaavakkeella hyvissä ajoin. Tietoja kokeista saa Koiramme –lehden takaosan ns. työsaralta, koirakerhojen nettisivuilta, kennelpiirien nettisivuilta sekä muutamista netissä olevista toko-koekalentereista (esim. www.koirasport.com). Ennen viralliseen kokeeseen menemistä voi käydä kokeilemassa kilpailemista ns. möllitokoissa, jotka ovat epävirallisia tottelevaisuuskokeita. Lisäksi kannattaa käydä katsomassa lähialueiden toko-kokeita, jolloin saa parhaiten käsityksen siitä, miten koe etenee. 

ALOKASLUOKAN LIIKKEET JA KERTOIMET

Luoksepäästävyys

Tuomari tulee tervehtimään ohjaajan vieressä istuvaa tai seisovaa koiraa. Koiran pitäisi pysyä koko ajan paikoillaan.

10 pistettä

Paikalla makaaminen

3-6 koiran ryhmässä suoritettava liike, jossa koirat jätetään makaamaan paikoilleen n. 3m välein 2 minuutin ajaksi. Ohjaajat poistuvat koirien luota n. 20m päähän. Ajan tultua täyteen ohjaajat palaavat koirien viereen ja käskevät koirat perusasentoon.

30 pistettä

Seuraaminen kytkettynä

Koira seuraa ohjaajaa tämän vasemmalla puolella n. kämmenenleveyden päässä ohjaajasta tämän liikkuessa eri suuntiin normaalissa käynnissä ja juoksussa. Seuraamiseen sisältyy myös käännöksiä ja täyskäännöksiä. Ohjaajan pysähtyessä koiran tulee pysähtyä istumaan ohjaajan viereen perusasentoon ilman erillistä istumiskäskyä.

20 pistettä

Seuraaminen taluttimetta

Samanlainen liike kuin edellinen, mutta koira seuraa ilman talutinta.

40 pistettä

Maahanmeno seuraamisen yhteydessä

Koira seuraa ohjaajan vierellä n. 10m, jonka jälkeen ohjaaja pysähtymättä käskee koiran maahan. Ohjaaja menee koirasta n. 10m päähän, palaa koiran luokse ja käskee sen perusasentoon.

20 pistettä

Luoksetulo

Koira jätetään istumaan ja ohjaaja poistuu n. 15-20m päähän, pysähtyy ja kääntyy kohti koiraa. Sitten hän kutsuu koiran luokseen joko suoraan sivulle istumaan tai ensin eteen istumaan ja siitä sivulle.

30 pistettä

Seisominen seuraamisen yhteydessä

Suoritetaan kuten liikkeestä maahanmeno, mutta koira käsketään seuraamisen jälkeen seisomaan.

20 pistettä

Estehyppy

Ohjaaja sijoittuu esteen eteen haluamalleen paikalle. Koira käsketään hyppäämään esteen yli, jonka jälkeen se käsketään seisomaan. Tämän jälkeen ohjaaja siirtyy koiran vierelle ja käskeä sen perusasentoon.

20 pistettä

Kokonaisvaikutus

Tässä tarkkaillaan ohjaajan ja koiran välistä yhteistyötä koko työskentelyn ajan. Huomioon otetaan koiran halukkuus noudattaa käskyjä, rodunomainen temperamentti ja yleinen yhteistyö.

10 pistettä

AVOIMEN LUOKAN LIIKKEET JA KERTOIMET

Paikalla makaaminen

3-6 koiran ryhmässä suoritettava liike, jossa koirat jätetään makaamaan paikoilleen n. 3m välein 3 minuutin ajaksi. Ohjaajat poistuvat koirien luota näkösuojaan.  Ajan tultua täyteen ohjaajat palaavat näkösuojasta koirien viereen ja käskevät koirat perusasentoon.

30 pistettä

Seuraaminen taluttimetta

Koira seuraa ohjaajan vasemmalla puolella n. kämmenleveyden päässä ohjaajasta tämän liikkuessa eri suuntiin normaalissa käynnissä ja juoksussa. Seuraamiseen sisältyy myös käännöksiä ja täyskäännöksiä. Ohjaajan pysähtyessä koiran tulee pysähtyä istumaan ohjaajan viereen perusasentoon ilman erillistä istumiskäskyä.

20 pistettä

Maahanmeno seuraamisen yhteydessä

Koira seuraa ohjaajan vierellä n. 10m, jonka jälkeen ohjaaja pysähtymättä käskee koiran kävelystä maahan. Ohjaaja menee koirasta n. 10m päähän. Sitten hän palaa n. 3m koiran taakse, sieltä koiran viereen ja käskee koiran perusasentoon.

20 pistettä

Luoksetulo

Koira jätetään istumaan ja ohjaaja poistuu n. 25 m päähän, pysähtyy ja kääntyy kohti koiraa. Ohjaaja kutsuu koiraa luokseen ja pysäyttää sen seisomaan noin matkan puoleenväliin suullisella käskyllä tai käsimerkillä. Tämän jälkeen ohjaaja kutsuu koiran seisomasta luokseen joko suoraan sivulle istumaan tai ensin eteen istumaan ja siitä sivulle.

30 pistettä

Seisominen seuraamisen yhteydessä

Suoritetaan kuten liikkeestä maahanmeno, mutta koira käsketään seuraamisen jälkeen seisomaan.

20 pistettä

Noutaminen

Ohjaaja heittää oman puisen noutoesineen n. 10m päähän. Sitten hän käskee koiran noutamaan kapulan. Esineen luovutus tapahtuu joko ohjaajan sivulla tai ohjaajan edessä, josta koira siirtyy sivulle. 

20 pistettä

Kauko-ohjaus

Ohjaaja käskee koiran maahan ja siirtyy koirasta n. 5m päähän. Sieltä hän käskee koiraa vuorotellen istumaan ja maahan. Ohjaaja saa käyttää sekä suullisia käskyjä että käsimerkkejä yhtä aikaa käskyjä antaessaan. Koiran tehtyä asentojenvaihdot ohjaaja palaa koiran luo ja käskee sen perusasentoon.

30 pistettä

Estehyppy

Ohjaaja sijoittuu esteen eteen haluamalleen paikalle. Koira käsketään hyppäämään esteen yli ja sen jälkeen se käsketään istumaan. Tämän jälkeen ohjaaja kutsuu koiran hyppäämään esteen yli luokseen (suoraan sivulle tai eteen istumaan ja siitä sivulle).

20 pistettä

Kokonaisvaikutus

Sama kuin alokasluokassa.

10 pistettä

VOITTAJALUOKAN LIIKKEET JA KERTOIMET

Paikalla makaaminen

3-6 koiran ryhmässä suoritettava liike, jossa koirat jätetään makaamaan paikoilleen n. 3m välein 4 minuutin ajaksi. Ohjaajat poistuvat koirien luota näkösuojaan. Ajan tultua täyteen ohjaajat palaavat koirien viereen ja käskevät koirat perusasentoon.

40 pistettä

Seuraaminen taluttimetta

Koira on ohjaajan vasemmalla puolella n. kämmenleveyden päässä ohjaajasta tämän liikkuessa eri suuntiin normaalissa ja hitaassa käynnissä sekä juoksussa. Seuraamiseen sisältyy myös käännöksiä ja täyskäännöksiä. Lisäksi ohjaaja tekee askelia ja käännöksiä paikallaan. Ohjaajan pysähtyessä koira pysähtyy istumaan ohjaajan viereen perusasentoon ilman erillistä istumiskäskyä.

40 pistettä

Istuminen seuraamisen yhteydessä

Koira seuraa ohjaajan vierellä n. 10m, jonka jälkeen ohjaaja pysähtymättä käskee koiran kävelystä istumaan. Ohjaaja menee koirasta n. 10m päähän. Sitten hän palaa n. 3m koiran taakse, sieltä koiran viereen ja käskee koiran perusasentoon.

30 pistettä

Luoksetulo

Koira jätetään maahan ja ohjaaja poistuu n. 30 m päähän, pysähtyy ja kääntyy kohti koiraa. Ohjaaja kutsuu koiraa luokseen ja pysäyttää koiran seisomaan sen tultua n. kolmasosan matkasta. Sitten ohjaaja kutsuu koiraa seisomasta luokseen ja pysäyttää koiran maahan sen edettyä kolmasosan matkasta. Tämän jälkeen ohjaaja kutsuu koiran luokseen joko eteen istumaan ja siitä sivulle tai suoraan sivulle. Ohjaaja saa käyttää pysäytyksiin joko suullisia käskyjä tai käsimerkkejä.

40 pistettä

Lähettäminen määrätylle paikalle ja luoksetulo seuraamaan

Koira lähetään n. 25m päässä olevaan 3m x 3m kokoiseen kulmistaan merkittyyn ruutuun. Siellä koiran pitää mennä ohjaajan käskystä maahan. Kun koira on mennyt maahan, ohjaaja kävelee kolmion muotoisen radan ruudun kautta kohti lähetyspaikkaa. Matkan varrella hän kutsuu koiran vierelleen seuraamaan. Liike päättyy sen aloituspisteeseen. Ohjaaja saa käyttää sekä suullisia käskyjä että käsimerkkejä ohjatessaan koiraa ruutuun.

40 pistettä

Noutaminen esteen yli hypäten

Ohjaaja heittää puisen noutoesineen n. 3m päästä esteestä sen yli. Koiran pitää hypätä este, noutaa esine ja hypätä takaisintullessaan esteen yli. Esineen luovutus tapahtuu joko ohjaajan edessä, josta koira siirtyy sivulle tai ohjaajan sivulla.

20 pistettä

Metalliesineen noutaminen

Ohjaaja heittää metallisen noutoesineen n. 10m päähän. Ohjaaja käskee koiran noutamaan esineen. Esineen luovutus tapahtuu joko ohjaajan edessä, josta koira siirtyy sivulle tai ohjaajan sivulla.

20 pistettä

Tunnistusnouto

Ohjaaja on saanut itselleen puisen pienen noutoesineen. Liikkeenohjaaja vie sen ja viisi samanlaista puista esinettä n. 10m päähän ohjaajasta ja koirasta. Koiran pitää etsiä ohjaajan esine muiden esineiden joukosta ja tuoda se ohjaajalle. Esineen luovutus tapahtuu joko ohjaajan edessä, josta koira siirtyy sivulle tai ohjaajan sivulla.

40 pistettä

Kauko-ohjaus

Ohjaaja käskee koiran maahan ja siirtyy koirasta n. 10m päähän. Sieltä hän käskee koiraa vuorotellen istumaan, seisomaan ja maahan. Ohjaaja saa käyttää sekä suullisia käskyjä että käsimerkkejä yhtä aikaa käskyjä antaessaan. Koiran tehtyä asentojenvaihdot ohjaaja palaa koiran luo ja käskee sen perusasentoon.

40 pistettä

Kokonaisvaikutus

Sama kuin alokasluokassa.

10 pistettä

ERIKOISVOITTAJALUOKAN LIIKKEET JA KERTOIMET

Istuminen ryhmässä 2 minuuttia

Koirat jätetään istumaan 3-6 koiran ryhmään paikoilleen 2 min ajan. Ohjaajat ovat näkösuojassa.

30 pistettä

Paikalla makaaminen ryhmässä häirittynä 4 minuuttia

Koirat jätetään makaamaan paikoilleen 3-6 koiran ryhmässä 4 min ajan kun ohjaajat ovat näkösuojassa. Koirat käsketään maahan yksitellen vasemmalta alkaen. Paikallaoloaikana liikkeenohjaaja pujottelee koirien välissä kahteen kertaan. Kun ohjaajat palaavat koirien luokse, menevät he ensin koirien taakse ja sitten koirien viereen. Koirat käsketään istumaan yksitellen oikealta alkaen.

20 pistettä

Seuraaminen taluttimetta

Seuraamisessa liikutaan koira tiiviisti ohjaajan vasemmalla puolella normaalissa ja hitaassa käynnissä sekä juoksussa. Näissä kaikissa tehdään käännöksiä ja täyskäännöksiä. Lisäksi tehdään paikalla kääntymisiä ja siirtymisiä muutamia askeleita eri suuntiin.

30 pistettä

Seisominen, istuminen ja maahanmeno seuraamisen yhteydessä

Koira seuraa ohjaajaa neliön muotoisella radalla, jossa se käsketään vuorotellen seisomaan, istumaan tai makaamaan ohjaajan jatkaessa matkaa neliön ympäri. Tullessaan koiran kohdalle ohjaaja ottaa koiran mukaan seuraamaan, kunnes koira taas käsketään pysähtymään. Liike päättyy perusasentoon samalle neliön sivulle, mistä se alkoikin.

30 pistettä

Luoksetulo, seisominen ja maahanmeno

Koira jätetään maahan ja ohjaaja poistuu n. 30-35m päähän, pysähtyy ja kääntyy kohti koiraa. Ohjaaja kutsuu koiraa luokseen ja pysäyttää koiran seisomaan sen tultua n. kolmasosan matkasta. Sitten ohjaaja kutsuu koiraa seisomasta luokseen ja pysäyttää koiran maahan sen edettyä kolmasosan matkasta. Tämän jälkeen ohjaaja kutsuu koiran luokseen joko eteen istumaan ja siitä sivulle tai suoraan sivulle. Ohjaaja saa käyttää pysäytyksiin joko suullisia käskyjä tai käsimerkkejä.

40 pistettä

Lähettäminen määrätylle paikalle, maahanmeno ja luoksetulo

Koira lähetään suoraan edessä 10m päässä olevalle merkille, jossa se käsketään seisomaan. Sitten koira käsketään n. 23m päässä olevaan 3m x 3m kokoiseen kulmistaan merkittyyn ruutuun. Siellä koiran pitää mennä ohjaajan käskystä maahan. Kun koira on mennyt maahan, ohjaaja kävelee kolmion muotoisen radan ruudun kautta kohti lähetyspaikkaa. Matkan varrella hän saa luvan kutsua koiran vierelleen seuraamaan. Liike päättyy sen aloituspisteeseen. Ohjaaja saa käyttää sekä suullisia käskyjä että käsimerkkejä koiraa ruutuun ohjatessaan.

40 pistettä

Ohjattu noutaminen

Koira lähetetään suoraan edessä 10m päässä olevalle merkille, jossa se käsketään seisomaan. Sen jälkeen koira lähetetään hakemaan 10m päässä olevaa noutoesinettä joko merkin vasemmalta tai oikealta puolelta. Ohjaaja saa käyttää yhtä aikaa sekä suullista käskyä ja käsimerkkiä. Yhteensä esineitä on merkin takana rivissä kolme 5m välein. Esineen luovutus tapahtuu joko ohjaajan edessä, josta koira siirtyy sivulle tai ohjaajan sivulla.

30 pistettä

Metalliesineen noutaminen esteen yli hypäten

Koira hyppää esteen yli ja noutaa metallisen noutoesineen ohjaajalle. Esineen luovutus tapahtuu joko ohjaajan edessä, josta koira siirtyy sivulle tai ohjaajan sivulla.

30 pistettä

Tunnistusnouto

Koira etsii 10m päähän asetettujen kuuden esineen joukosta ohjaajan käsittelemän puuesineen ja tuo sen ohjaajalle. Esineen luovutus tapahtuu joko ohjaajan edessä, josta koira siirtyy sivulle tai ohjaajan sivulla.

30 pistettä

Kauko-ohjaus

Ohjaaja käskee koiran maahan ja siirtyy koirasta n. 15m päähän. Sieltä hän käskee koiraa vuorotellen istumaan, seisomaan ja maahan. Ohjaaja saa käyttää sekä suullisia käskyjä että käsimerkkejä yhtä aikaa käskyjä antaessaan. Koiran tehtyä asentojenvaihdot ohjaaja palaa koiran luo ja käskee sen perusasentoon.

40 pistettä