SUHDE, JOHTAJUUS JA TOTTELEVAISUUS

 

Ohjaajan ja koiran välinen suhde on kunnossa, kun…

  • koira tulee ohjaajan luokse myös kutsumatta

  • koira pitää lenkillä yhteyttä ohjaajaan

  • ohjaaja luottaa koiraan

  • koira odottaa ohjaajan käskyjä ja nauttii harjoituksista

  • koiran ja ohjaajan välinen yhteistyö toimii

  • koira luottaa ohjaajaansa niin, että se pystyy rentoutumaan ohjaajan seurassa eri paikoissa

  • koira hyväksyy ohjaajan tekemät hoitotoimenpiteet

Suhteen rakentaminen kestää eripituisen ajan eri koirilla (ja ohjaajilla). Rauhalliseen koiraan on helpompi luoda kiinteä suhde, koska se keskittyy ohjaajaansa paremmin jo nuorena ja oikealla opetuksella se keskittyy vain ohjaajaansa. Vilkkaan koiran keskittyminen on usein aluksi lyhytaikaista. Suhde ja johtajuus koostuvat tottelemisen lisäksi luottamuksesta ja kunnioituksesta, jotka pitää koiraltaan ansaita. Hyvä johtajuus ei synny väkivalloin.

Hyvä johtaja:

·     on rauhallinen ja itsevarma

·     suuttuu harvoin tahtonsa läpisaamisen takia

·     pystyy johtamaan laumaa ilman uhkaa

·     osaa tulkita koiransa viestejä

Ongelmallista johtajuutta on se, että koiralla ei ole olemassa johtajaa ja sen pitää toimia lauman johtajana. Nyky-yhteiskunnassa tällainen ei ole mahdollista, jolloin monet koirat reagoivat tilanteeseen erilaisilla ongelmakäyttäytymisen muodoilla. Jos johtajuutta aletaan hakea aikuiselta koiralta voimaa käyttäen, kärsivät siinä sekä koira että ohjaaja.

Merkkejä siitä, että koiralla on johtajan asema:

-         koira määrää

o       ulkoiluajat

o       ruokailuajat

o       rapsutusajat

o       leikkihetket

o       keneen, koska ja missä tutustutaan

-         lisäksi omistaja kulkee koiran perässä rapsutellen, hellien, lässyttäen ja ottaen kontaktia koiraan eli mielistelee koiraa

Johtajuus ja tottelevaisuus liittyvät toisiinsa, mutta niiden yhdistäminen toisiinsa tottelevaisuusharjoituksissa ei ole välttämätöntä eikä ehkä edes hyödyllistä. Koiraa pystyy dominoimaan harjoituksissa, mutta tässä on suuri riski, että koira samalla kokee tottelevaisuusharjoitukset ikäviksi. Lisäksi koiraa voi pystyä hallitsemaan tottelevaisuuskentällä voiman ja pakotteiden kautta dominoimalla, mutta vaikka koira siellä tuntuisikin alistuvan omistajalleen, ei se välttämättä pidä tätä johtajanaan – tai ainakaan hyvänä johtajana ja arkielämässä voi käyttäytyä hyvinkin omapäisesti. Hyvää johtajuussuhdetta koiraan ei voi luoda vain tottelevaisuutta harjoittelemalla ankarassa kurissa.

Koiran ei pidä antaa arkielämässä käyttäytyä miten tahansa, jos haluaa koirastaan myös miellyttävän kilpailu- tai harrastuskumppanin. Muutamia vinkkejä voi hyödyntää, kun haluaa kehittää omaa ja koiransa välistä suhdetta oikeaan suuntaan. Paras olisi tietenkin, jos nämä tehdään heti pennun kanssa, mutta vanhemmankin koiran kanssa voi yrittää aloittaa uudelleen.

Opetellaan koirien kieli: osataan tulkita koiraa oikein eri tilanteissa ja osataan kommunikoida koiran kanssa.

Johdonmukaisuus: se mikä on kiellettyä ja mikä ei, pätee aina. Ollaan koiran suhteen niin johdonmukaisia ja yksiselitteisiä kuin pystytään – tämä helpottaa koirankin elämää. Ei kuitenkaan täytetä koiran elämää kielloilla. Ollaan koiralle reiluja.

Reiluus: Reiluus tarkoittaa sitä, että ohjaaja antaa koiralle aina sellaisen käskyn, jonka koira osaa. Sellaisia käskyjä ei anneta, joita koira ei vielä osaa (tai ainakaan ei oleteta, että koira tottelisi niitä). Ohjaajan eleet ovat selkeitä ja varmoja. Ohjaaja antaa koiralle positiivista palautetta sen toimiessa oikein. Jos koira toimii väärin ja sen toiminta pitää keskeyttää, se tehdään johdonmukaisesti ja ilman väkivaltaa, mieluiten niin, että koiralle tarjotaan vaihtoehtoinen toimintatapa ko. tilanteeseen.

Luottamus: Ei aseteta koiraa liian vaikeisiin tilanteisiin ja tuetaan (nuorta) koiraa sen kasvaessa ja vaikeissa paikoissa (esim. pentua pelottaa à ei pakoteta sitä lähestymään pelon kohdetta vaan autetaan lähestymisessä). Järjestetään mukavaa (sallittua) toimintaa yhdessä koiran kanssa (jos koirasta halutaan innokas harrastuskoira tms. ei sen toimintatarmoa saa sammuttaa ainaisilla kielloilla. Esim. esineiden pureskelu suunnataan sallittuja esineitä kohtaan). Huolehditaan koiran turvallisuudesta.

Ei-käsky: koiralle opetetaan, mitä EI tarkoittaa (opettaminen (=lopeta se mitä olet tekemässä ja tee jotain muuta sen sijaan). Tätä voidaan erikseen harjoitella esim. kielletyn makupalan avulla – koira hamuaa maassa kupissa olevaa namia, sanotaan ei ja kun koira lopettaa à palkitaan se namilla. Toistetaan, kunnes koira ymmärtää. Kielletyn asian tekemisen lopettamisen jälkeen koiraa kiitetään ja annetaan sille muuta puuhaa/viedään se pois tilanteessa/annetaan joku muu käsky.

Ruokailu: koiralla on ruoka-ajat, jolloin se saa ruokaa. Ruokaa ei pidetä kupissa koko ajan, jos koira ei syö, kuppi nostetaan pois. Koiran pitää istua tms. tehdä jotain, mitä ohjaaja haluaa ennen ruokailua. Jos koiralla on tapana käskeä omistajaa antamaan ruokaa, voi koiran ruoka-aikoja epäsäännöllistää eikä ruokaansa pyytävälle koiralle ole välttämätöntä antaa ruokaa – pieni paasto ei koiraa nälkään tapa (Huom! Pennuille ruoka on annettava n. ajallaan, koskee aikuista tervettä koiraa). Lisäksi voidaan laittaa koira ruoka valmiiksi, jonka jälkeen omistaja itse ruokailee ensin ja sitten vasta koira. Koiralle ei anneta makupaloja eikä ruokaa pöydästä.

Esineiden poisottaminen: omistaja voi halutessaan ottaa koiralta minkä tahansa tavaran pois (irti-käsky). Pennun kanssa on helppo leikkiä vaihtokauppaleikkejä leluilla (koira houkutellaan lelun kanssa luokse ja vaihdetaan lelu toiseen leluun/otetaan lelu pois ja leikitään sillä yhdessä/vaihdetaan lelu makupalaan). Ruoan kanssa toimii sama homma, esim. koiralle annetaan luu, joka voidaan vaihtaa vielä isompaan luuhun tai koiran ruokaan. Ruokakupin vahtimista voidaan estää sillä, että koiran annetaan syödä kuppi omistajan sylissä tai koiran syödessä sen kuppiin käydään rauhallisesti lisäämässä ruokaa.

Hihnassa vetäminen: jos haluaa itse päättää, minne ja millä vauhdilla kuljetaan, ei koira saa vetää hihnassa. Jos tällaisen päätöksen tekee, pitää sitä noudattaa AINA! Valitaan joku tekniikka, jota käytetään (kääntyminen, pysähtyminen, makupalat, lelu, nykäisy…) AINA kun koira vetää hihnassa. Valitaan sellaiset ”asusteet”, jotka ovat koiralle miellyttävät ulkoilla, eikä liian lyhyttä hihnaa, varsinkaan jos koira ei pääse lenkin aikana vapaaksi. Koiralla voi myös olla erikseen vetämisen sallivat varusteet ja ei-vetämisvarusteet (esim. valjaat vs. kaulapanta). Koiran tulisi päästä liikkumaan ja aktivoitumaan tarpeeksi, jotta vetäminen ei aiheutuisi siitä, että koiralla on liian paljon energiaa ja liian vähän toimintaa sen tyydyttämiseksi.

Lenkillä nuuskuttelu, kuseskelu: Jotkut koirat pysähtelevät lenkillä jatkuvasti joko merkkaillakseen tai nuuskiakseen hajuja. Tietyssä määrin tämä on sallittua, mutta joskus koirat käyttävät sitä osoittaakseen omistajalleen johtajuuttaan – koira määrää tahdin lenkillä ja omistaja odottelee koiraa. Koiran ei tarvitse saada merkkailla jokaista pensasta eikä sen tarvitse pysähtyä jokaisen hajun perässä, omistaja voi määrätä tästä.

Ulosmeneminen: ohjaaja voi vaatia, että koira odottaa paikoillaan ulosmenoa (esim. istuu omalla paikallaan), josta se kutsutaan puettavaksi ja ulosmenoon. Koira ei saa rynniä ensimmäisenä ovesta ulos, vaan se odottaa ja luvan kuullessaan pääsee ulos. Sama koskee sisäänmenemistä, ohjaajan luvalla saa mennä sisälle.

Autoilu: koiran paikka autossa ei ole ohjaajan sylissä, vaan siellä missä sitä on turvallista kuljettaa. Koira ei saa päättää sitä, milloin se menee tai tulee autosta pois – ohjaajan luvalla nämä molemmat. Jos koira alkaa vinkua tms. autossa tietäessään pääsevänsä jonnekin mukavaan paikkaan (esim. metsätiellä), autoilua jatketaan kunnes koira on kunnolla tai käännytään takaisin kotiin ilman metsälenkkiä – koira ei päätä milloin matka loppuu.

Käsittely ja hoito: koiran omistajan ja omistajan osoittamien henkilöiden on saatava tutkia koira tarvittaessa. On hyvä opettaa koira menemään esim. maahan kyljelleen tutkimista varten (ell) sekä seisomaan paikoillaan ja antamaan tarkistaa hampaat, silmät ja korvat jne. Arkoja koiria rohkaistaan tässä, ei painosteta. Käsittelyyn liittyy koiran nostaminen. Koirasta riippuen käsittelyä harjoitettava päivittäin – viikoittain. Koiraa ei pakoteta käsittelyyn, se totutetaan siihen ja palkitaan sen ollessa kunnolla. Kyljelleen/selälleen väkisin kääntäminen saattaa nostattaa dominoivien koirien aggressioita eikä se yleensä paranna johtajuussuhdetta ohjaajaan, vaikka tämä omalla ruumiinpainollaan saisi koiran ”alistettua”.

Koirien kohtaaminen: koira ei päätä sitä, mitä, ketä ja miten toisia koiria kohdataan – omistaja antaa koiralleen aina luvan suullisesti mennä tutustumaan toisiin koiriin, jos näin halutaan. Yli-innokkaan koiran ei anneta tutustua kaikkiin vastaantulijoihin, se voidaan esim. käskeä istumaan ja palkitaan siitä toisen koiran tullessa kohdalle tai houkutellaan namin avulla ohi toisesta koirasta. Uhoavan koiran kanssa toimitaan samalla tavalla, jos ja kun kieltosanan sanominen ei auta. Hihnasta kiskomista ja koiralle rähjäämistä pitää välttää, koska se viestittää koiralle omistajan olevan heikko ja tilanteen olevan koiran hallinnassa. Omistajan pitää käyttäytyä rauhallisesti ja päättäväisesti. Jos toisten koirien kohtaaminen on erittäin ongelmallista, pitää sitä alkaa tietoisesti harjoitella ensin tuttujen koirien kanssa. Luottavainen ja varma koira ohittaa toiset koirat niitä juuri huomaamatta. Omistajan tulee myös huolehtia siitä, ettei vie koiraansa sellaiseen tilanteeseen, jossa se voisi joutua toisen koiran ahdistelemaksi (hyvässä tai pahassa mielessä).

Leikkiminen: vaikka jonkun mielestä leluaan omistajalleen tyrkyttävä koira on hellyttävä, se voi olla myös osoitus siitä, että koiran mielestä se on omistajaansa ylempänä arvoasteikossa (tai sitten koira on saanut liian vähän toimintaa, jolloin se alkaa kysellä omistajaltaan toimintaa). Jos koira tulee pyytämään omistajaa leikkimään, sitä ei noteerata (ellei kyseessä ole erityisen pidättyväinen koira, jonka kaikki huomionosoitukset omistajaa kohtaan kannattaa noteerata). Omistaja aloittaa leikin koiran kanssa ja myös lopettaa sen. Leikkimistä kannattaa kuitenkin harrastaa koiran kanssa päivittäin, se lisää koiran ja omistajan välistä yhteenkuuluvuuden tunnetta. Rapsuttelua koskevat samat säännöt, koiran tullessa pyytämään kyhnytystä sitä ei huomata, vaan se kutsutaan luokse rapsutettavaksi.

Tervehtiminen: koirasta riippuen sen tervehtimiseen pitää suhtautua hieman eri tavoin. Yli-innokas tai erosta kärsivää koiraa ei heti kotiintultaessa huomioida, vaan vasta sitten, kun koira on rauhoittunut. Jos koira hyppii vasten, sitä ei huomioida ennen kuin sen kaikki tassut ovat maassa (huomioimista on myös koiran kieltäminen tässä tilanteessa). Vieraiden tullessa kotiin omistaja päättää, miten koiransa pitää käyttäytyä. Helpointa on opettaa koira esim. menemään omalle paikalleen ulko-oven avaamisen ajaksi, jonne se sitten palkitaan. Kun vieraat ovat asettuneet, annetaan koiralle lupa tulla tervehtimään.

Pelkkä em. harjoitusten tekeminen ei riitä, omistajan tulee käyttäytyä kokonaisuudessaan hyvän johtajan tavoin; päättäväisesti, rauhallisesti, johdonmukaisesti ja kuitenkin ystävällisesti. Ottamalla em. harjoitukset osaksi normaalia arkielämää johtajuutta tulee ”harjoiteltua” kaiken aikaa – kuten pitääkin. Lisäksi kaikenlainen yhteinen ”puuhastelu” luo suhdetta koiran ja omistajan välille, olkoon se sitten tokotreenaamista tai temppujen opettamista.