Negatiivisten koulutusmenetelmien vaikutukset koiriin

Ziv: The effects of using aversive training methods in dogs—A review. JVB 19 (2017): 50-60.

Koiramaailmassa on paljon epätietoisuutta ja ristiriitaisuutta koulutusmenetelmien kohdalla. Klassinen ja operantti ehdollistuminen ovat niitä, joita koirankoulutuksessa yleensä käytetään. Näitä on tutkittu jo kauan. Perinteiset koulutusmenetelmät on liitetty positiiviseen rankaisuun ja negatiiviseen vahvistamiseen, joita on pidetty huonoina menetelminä koiran hyvinvoinnin kannalta. Kouluttajien kesken on kiistelyä siitä, onko esim. sähköpannan käyttö koiran käyttäytymisen muokkaajana sopivaa.

Tässä tutkimuksessa käytiin läpi koirien kouluttamistutkimuksia vuosilta 1997-2014. Tulokset jaettiin useampaan osaan. Ensimmäisessä vertailtiin koulutusmenetelmiä. Näistä todettiin, että negatiiviset menetelmät liittyivät useampiin ongelmakäytöksiin, aggressiivisuuteen ja pelkoon. Positiiviset menetelmät liittyivät vain yhdessä tutkimuksissa aggressiivisuuteen. Näistä on kuitenkin vaikea saada selville sitä, mikä esim. johti aggressiivisuuteen – koulutusmenetelmä vai oliko menetelmä otettu käyttöön vasta aggressiivisuuden osoittamisen jälkeen.

Tutkimuksissa, joissa tarkkailtiin koirien käyttäytymistä, havaittiin, että negatiivisilla menetelmillä saattoi olla negatiivinen vaikutus koiran hyvinvointiin. Missään tutkimuksessa ei havaittu, että negatiivinen menetelmä olisi ollut positiivista tehokkaampi.

Koirien välistä aggressiivisuutta tutkittiin vain yhdessä tutkimuksessa. Siinä koirat, joita koulutettiin lyömällä tai ravistelemalla, olivat aggressiivisempia muita koiria kohtaan. Sähkö- ja haukunestopantojen tutkimukset olivat ristiriitaisia joissakin kohdissa, mutta yleisesti sähköpantakoulutetuilla koirilla oli enemmän stressin merkkejä kuin ei-pantakoulutetuilla.

Koirien fyysiseen terveyteen negatiivisilla menetelmillä oli merkitystä stressihormonien erittymisen muodossa. Yhdessä tutkimuksessa oli havaittu silmän sisäisen paineen kohoamista (koira kiskoi pannassa) sekä yksi tapaus koulutuskaulaimessa ”hapettamisessa”, jonka seurauksena koira jouduttiin lopettamaan. Pannasta kiskomisessa tai roikottamisessa on selkeitä terveysriskejä koiralle.

Yhteenvetona todettiin, että negatiivisten koulutusmenetelmien ei ole todettu olevan positiivisia tehokkaampia ja niiden käytöstä löytyy merkkejä koiran hyvinvoinnin vaarantumisesta.

Jätä kommentti